Communiceren met paardenPaarden zijn andere wezens dan mensen. Er zijn overeenkomsten; net als wij zijn het kuddedieren. Er zijn ook duidelijk verschillen: ze zijn sterker, maar wij zijn (vaak) slimmer, zij lopen op vier benen en communiceren door lichaamshouding (oren in de nek, achterzijde toedraaien om met schoppen te dreigen), wij praten er lustig op los, lopen altijd in een paarden-aanvalshouding (rechtop lopen, net alsof we steigeren) en hebben altijd onze oren in de nek.

Een paard is eigenlijk een goedzak. Als wij duidelijk zijn, zal hij zich meestal zonder morren bij de situatie neerleggen. Hoe zouden we hem anders zo ver krijgen om opgewekt ruiters te dragen en te doen wat dat baasje wil!
Om een paard over te halen te doen wat we willen, moet het voor het paard allemaal duidelijk zijn. Een paard is geen mens en hem gewoon zeggen wat je wilt, zal hij niet “zomaar opeens” snappen. Hij heeft van zijn moeder heus niet geleerd wat ons woord "draf" betekent. Hoe moeten we nu duidelijk maken aan een paard wat we willen?
Dat kan alleen door dingen te vragen op een manier die een paard ook echt kan snappen. Bijvoorbeeld als je een paard een emmer biks voorhoudt, snapt hij heus wel dat hij hem leeg moet eten. Vanuit zijn natuurlijke gedrag, kan je hem leren om voor hem onnatuurlijke dingen te doen, zoals met jou mee lopen en jou te dragen.
Op de volgende pagina's lees je meer over hoe hoe je een paard duidelijk maakt wat je van hem wilt.