Lichaamstaal als werktuigIn de moderne bedrijven is samenwerken voor iedereen noodzakelijk. Werkgroepen, afdelingen, functiegroepen; overal zijn clubjes waarin medewerkers goed in moeten functioneren. Om in een groep goed te kunnen functioneren, dus om een reële bijdrage aan het groepsproces te kunnen leveren, is vertrouwen in de groep en zelfvertrouwen onmisbaar. Bij veel mensen overheerst echter onzekerheid over de vraag:"Hoe kom ik over?"

Een paard zal je altijd een spiegel voorhouden en daarmee deze vraag al snel beantwoorden. Soms confronterend, maar altijd eerlijk. Als je over de eerste schrik heen bent (kom ik zo over?), leer je daarvan al gauw hoe je overkomt, dit verhoogt je zelfbewustzijn en vervolgens kun je daar mee spelen en bijvoorbeeld je leiderschap verbeteren. De theorie die dit verklaart heet “ Embodied cognition” Zo leer je van je paard vaardigheden aan het op gebied van lichaamstaal en no-verbale communicatie en dus het omgaan met paarden. Door deze te gebruiken, krijg je een heel directe positieve feedback bij de paarden. Zo leert je "lichaam" te vertrouwen op je paard en op je vaardigheden. In de toekomst zijn zulke ervaringen goed te herinneren. Hierdoor leert je lichaam hoe je je binnen de onzekerheden in je hoofd, lichamelijk goed kan blijven functioneren. Zo verandert je onzekerheid van onontkoombare obstakel, tot een factor waar je mee om kan gaan. Vaardigheden die je middels het werken met paarden aanleert en die in het groepsproces van pas komen zijn: Aandacht verwerven, consequent en krachtig handelen, grenzen stellen en grenzen aangeven, zelfvertrouwen, vertrouwen en respect opbouwen en terug krijgen, assertiviteit en primair reageren. Maar ook observeren en je gedrag aanpassen op de reactie van de ander (paard of mens).