Telgang rijdenHet rijden van telgang heet "telgangen" en men spreekt van het "in telgang leggen" van een paard. Door het paard vanuit galop in telgang te leggen, te drijven maar niet te storen, en zo te steunen in zijn gang, kan een snelheid van 45 km per uur worden ontwikkeld. In de praktijk zie je dat elke ruiter weet hoe zijn specifieke paard uit de galop in de telgang geholpen moet worden. Doordat iedere IJslander een andere gangenaanleg en temperament heeft, zijn er wel vuistregels voor het in telgang leggen, maar in de praktijk is dat voor ieder paard weer net iets anders.

IJslanders worden van goed gereden telgang over het algemeen erg wakker. Meestal ontwikkelt het temperament zich hiervan nog meer en kunnen zij erg ‘heet’ worden. Goed telgang rijden moet daarom doordacht geoefend worden en is echt specialistenwerk. Meestal leert een IJslander pas telgangen op commando als hij echt goed doorgereden is, een paar jaar ervaring heeft als rijpaard en goed reageert op alle hulpen. Ook psychisch moet het paard stevig in zijn schoenen staan.
Door het paard te overvragen met telgang kunnen blessures ontstaan of kan het paard gedragsproblemen krijgen zoals weigeren zo hard te lopen of juist niet meer te houden zijn. Zonder medewerking van het paard kan telgang nooit vliegend worden !

Paarden worden pas vijfganger genoemd als ze naast laterale aanleg, de wil hebben om snel te gaan. Tenslotte een paard rijdt pas in telgang als er een zweefmoment is tussen de passen (het paard springt van het ene benenpaar naar het andere).

Langezame telgang wordt "schweinepass" genoemd en wordt niet gewaardeerd. Dat is niet alleen omdat het minder fraai oogt en minder prettig voelt dan de andere gangen, maar ook omdat een paard in schweinepass vrijwel altijd zijn rug verkrampt en vaak (daardoor) ook minder aanspreekbaar is met hulpen.

Een goede snelle telgang is een krachtsexplosie. Het paard zakt onder de ruiter, strekt zich en lijkt wel een pijl. Omdat de telgang veel kracht vergt, wordt het over korte afstanden gereden. Wedstrijden worden gereden over 150 tot 250 m. Daarbij telt de tijd, met een diskwalificatie als het paard geen telgang vertoont, maar een andere gang (voor een overzicht van de wedstrijdonderdelen en de wedstrijdagenda zie Tölt.nl).